HİZMETLERİMİZ / Sulama Sistemleri

Yağmurlama Sulama
Yağmurlama Sulama yönteminde, sulama suyu kapalı borularda basınç altında yağmurlama başlıklarına kadar taşınır ve doğal yağışa benzer bir biçimde toprağa uygulanır. Fazla meyilli, düz olmayan alanlarda ve derinliği az olan topraklarda su kaybı ve erozyona neden olmadan uygulanabildiği gibi yüksek geçirgenlik veya düşük su tutma kapasitesine sahip topraklarda da randımanlı kullanılabilir.

Yağmurlama Sulama Sistemi Nedir?

Suyu belirli bir açı ve basınç ile havaya püskürterek ,suyun kendi ağırlığı ile toprak ve mahsül üzerine ince damlacıklar halinde, düşürülmesine “Yağmurlama Sulama Yöntemi” adı verilir. Suyun görüntüsü doğal yağmura benzediğinden bu yönteme yağmurlama sulama yöntemi denir. Yağmurlama sulama yöntemi her tür toprak koşullarında, eğimli ve düz arazilerde ve hemen hemen bütün bitki cinslerinde rahatlıkla uygulanabilir. Yüzey sulama yöntemine göre daha düşük debilerdeki su kaynağı koşullarında kullanılabilir. Su, başlıklardan basınç altında püskürtülerek, doğal yağışa benzer biçimde atmosfere verilir. Buradan toprak yüzeyine düsen su, süzülerek toprak içerisine girer ve bitki kök bölgesinde depolanır. Yağmurlama sulamada su, basınç altında yağmurlama başlıklarına ulaştırılarak yapay bir yağmur halinde arazi yüzeyine uygulanır.

Yöntemin uygulanabilmesi için ana boru ve lateral hatlardan oluşan bir su iletim sistemine ve basıncı sağlayan bir sisteme gerek vardır. Basınç genellikle pompa birimi ile sağlanmaktadır. Bazı bölgelerimizde kapalı devre olarak gecen kendiliğinden basınçlı sistemlerde vardır. Sistemi yağmurlama başlıkları tamamlar. Sulanacak bitkiye, toprağa ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişik tiplerde yağmurlama başlığı kullanılır.

Yağmurlama Sistemin Uygulama Koşulları Nelerdir

Yağmurlama sulama sistemleri uygun biçimde işletilirse sulama suyu ihtiyaçları yüzey sulamalara göre önemli ölçüde az olmaktadır. Özellikle yüzeyi düzgün olmayan, eğimli, sızdırma hızı yüksek olanlarda, sığ köklü bitkilerin sulanmasında başarılı sonuçlar vermektedir.

Yağmurlama sulama yönteminde, belirli bir ilk yatırım ve enerji giderleri gereklidir. Bu giderler yöntem uygulanarak, tarımsal ürün artışıyla karşılanabilirse yağmurlama sulama sistemleri gelişebilir. Yağmurlama sulama yöntemleri daha az işçilik gerektirdikleri için, işçiliğin pahalı olduğu yerlerde geniş uygulama alanı bulmuşlardır.

Taşınabilir Sistemler
Bu sistemde pompa ünitesi ana boru ve lateraller taşınabilmektedir.

Yarı Taşınabilir Sistemler
Pompa ünitesi ve anaboru hattı sabit, lateraller hareketlidir. Genelde anaboru hattı toprak altına gömülüdür.

Taşınmayan (Sabit) Sistemler
Bu sistemde pompa, anaboru ve lateraller sabittir.

Yağmurlama sistemleri az işçilik gerektirdiği için işçiliğin pahalı olduğu yerlerde geniş olarak kullanılır.İşlilik giderlerinin gittikçe artmaya başlaması sebebi ile sistemler artık yarı sabit yada tam sabit sistemlere doğru gitmektedir.

Son yıllarda yağmurlama sulama unsurlarından boru hatları ve yağmurlama başlıklarında önemli değişiklikler olmuştur. Kullanılan sistem  daha  ucuza  mal edilmeğe  başlanmış, kullanım kolaylığı sağlanmış böylece de daha yaygın uygulamaya başlanmıştır.

Yağmurlama sulama yönteminin uygulanmasında yağmurlama başlıkları en önemli parçalardandır. Geniş ıslatma çaplarına sahip olan yağmurlama başlıkları ( Büyük Tabancalar) uygulamada sıkça tercih edilirler. Bunlar orta ve yüksek işletme basınçlarında çok iyi sonuç vermektedirler. Düşük işletme basınçlarında uygulamalar hassas bitkiler de zararlı etkenler ortaya çıkarabilir.Orta boy yağmurlama başlıklarının meme çapları 8-12 mm ve ıslatma yarı çapları 15-25 m arasında değişmektedir. Bu tip başlıklar, tarla bitkileri sebzeler ve meyve bahçelerinin sulanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Büyük Boy yağmurlama başlıklarında, meme çapları 12-28 mm ve ıslatma yarı çapları 25 - 55 m arasında olabilmektedir. Bu tip başlıklar genellikle orta ve büyük işletmelerde tarla bitkilerinin sulanmasında kullanılırlar.

Başlık memesinin çıkışında istenen basınca işletme basıncı denir. Pompa çıkışına ve en uzak yağmurlama başlığının çalıştığı noktaya manometre koyarak sistem giriş ve çıkış basıncı arasındaki farkı görerek ,kaçak ve sürtünme kayıplarını kontrol etmeniz sağlanabilir . Ana boru hattının gömülü olduğu sistemlerde, lateral boru hatlarının başlangıcına vana yerleştirilir.Bunların yanında, sistemde T, dirsek, redüksiyon, kör tapa vb. bağlantı elemanları da kullanılır.Yağmurlama sistemlerin de , imkanlar el verdiği müddetçe geniş çapta boru seçilerek ,sürtünme kayıplarını minimuma indirgeyerek ,enerji tasarrufu yada aynı enerji ile daha çok başlık çalıştırılması sağlanabilmektedir.

Yağmurlama Sulama Sistemlerinde Neler Bilinmelidir?

Toprakların kullanılabilir su tutma kapasitesi;
Bitkiler, toprakta tarla kapasitesi ile devamlı solma noktası arasında bulunan  sudan  yararlanabilirler.  Bu  nem  miktarına,  toprakların “kullanılabilir su tutma kapasitesi” veya “elverişli kapasite” denir. Buda toprağın bünyesine göre değişmektedir. Toprak analizleri ve infiltrasyon testlerini, bir kez yaptırmak yeterlidir. Elde edilecek değerler,toprak özellikleri değişmedikçe, çok uzun yıllar kullanıabilir.
 

Bitkilerin normal gelişmeleri için ihtiyaç duydukları suyun % 80 inin alındığı kök derinliğine “Etkili Kök Derinliği” denir. Bu değer sulamada ıslatılacak toprak derinliğini oluşturur ve bitki çeşidine göre genellikle 30- 180 santimetre arasında değişir.
 

Bitkilerin su tüketimleri, büyüme mevsimi başlangıcında düşüktür. Maksimum örtü düzeyine kadar gittikçe artar ve en yüksek değere ulaşır. Bundan sonra, hasada doğru gittikçe azalmaya baslar. Bu nedenle, bitkiler başlangıçta geniş aralıkla ve su tüketiminin maksimum olduğu dönemde dar aralıkla sulanır. Yağmurlama sistemlerinde maksimum bitki su tüketimi dikkate alınarak, projeleme yapılır. Bitki su tüketiminin hesaplanmasında birçok yöntem söz konusudur.
 

Toprakların su alma hızının  bilinmesi sulamada önemlidir. Toprağın su alma hızına; toprağın yapı ve bünyesi, topraktaki organik madde miktarı, nem miktarı, bitki örtüsü, arazinin eğimi, uygulanan sulama yöntemi, toprağın sıkışması ve çatlaması, toprakta ve suda bulunan tuzların cinsi ve miktarı gibi sebepler etki eder. silindir infiltrometreler ile infiltrasyon testleri yaptırılarak ,toprağın su alma hızı saptanır. Bu değer, uygun yağmurlama başlığının ve memenin seçilmesi açısından çok önemlidir.

Yağmurlama sulama metodunun avantajları ;

Dezavantajları;

Sistemin İnşasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Dikkat Edilecek Hususlar


BİZİ TERCİH EDEN REFERANSLARIMIZI LÜTFEN İNCELEYİNİZ Referanslarımız

Sakarya Say Peyzaj @ Tüm hakları saklıdır